Dokumenty

Jednací řád CYA
Stanovy CYA
Registrační řád CYA
Členská přihláška CYA

Zápisy z valných hromad CYA:

1. valná hromada CYA (22. řína 2006)
2. valná hromada CYA (14. března 2007)
3. valná hromada CYA (30. května 2007)
4. valná hromada CYA (8. března 2008)
5. valná hromada CYA (18. dubna 2009)
6. valná hromada CYA (17. dubna 2010)