Competition Logo
(Competition Is Not Public)

SLUSNY Junior Cup - Říjen

27.10.2023

SLUSNY Junior Cup je série soutěží ve SLUSNY shopu, obvykle poslední pátek v měsíci v 15:30 (až do konce školního roku – červen 2024). Adresa je Budečská 39, Praha 2.
Je to akce, při které si můžete v přátelském prostředí vyzkoušet, jak to chodí na soutěžích, načerpat zkušenosti a inspiraci nebo prostě jenom strávit čas s lidmi, co mají stejnou zálibu.

Registrace i vstupné je zcela zdarma, nic se neplatí. Není zapotřebí se registrovat online, stačí pouze přijít. Jedinou podmínkou soutěže je věk, může ti být maximálně 18 let, ne více.

Výsledky kategorií se sčítají a na závěr bude vyhlášen celkový vítěz SLUSNY Junior Cupu 2023.

Tricklist

Tuto kategorii doporučujeme pro začátečníky.
Na každý trik jsou maximálně 2 pokusy.
Při prvním úspěšném pokusu se přičte soutěžícímu 5 bodů.
Pokud se první pokus nezdaří, má soutěžící právo na opravný pokus, za jehož úspěšné provedení si přičte 3 body.
Pokud je i druhý pokus neúspěšný, soutěžící končí.
Pořadí triků je dáno.
Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším počtem bodů.
V případě shody bodů se rozhoduje pomocí tie breaku
Triky:
Sleeper
Walk the Dog
Forward Pass
Around the World
Elevator
Rock the Baby – 3 zhoupnutí
Eiffel Tower
Braintwister
Trapeze
Double or Nothing
Tiebreak – Long sleeper

Trickstyle

Trickstyle trvá 1 minutu.
Soutěží se na vlastní hudbu.
Yoyer si připraví jméno skladby, musí být dostupná na Youtube / Spotify.
Soutěžící se snaží splnit všech 7 předepsaných triků + jedno vlastní combo.
Za správně provedený trik, získává soutěžící 5 bodů.
Na trik je neomezené množství pokusů.
Triky je možné provádět v libovolném pořadí.
Vlastní combo je hodnoceno 1-10 body.
Vlastní combo je omezeno 1 náhozem (jsou povoleny regenerace).
Restart yoya je trestán odečtením 1 bodu a výměna yoya odečítá 2 body z celkového hodnocení.
Pokud zbývá čas může si vlastní combo závodník opravit, vždy se počítá pokus poslední.
Do celkového hodnocení se přičítá ještě čistota provedení povinných triků v rozmezí 1-10.
Vítězem je soutěžící s největším počtem bodů.
Trickstyle končí sám závodník nebo je ukončen po jedné minutě.
Triky:
Zipper 3x
Cold Fusion
Matrix
Eli Hops 3x
Mach 5 3x
Skin the Gerbil
Gyroscopic Flop
+ Vlastní combo

Freestyle

Freestyle trvá 1 minutu a začíná začátkem skladby a končí po jedné minutě.
Soutěží se na vlastní hudbu.
Každý yoyer předvede svou vlastní sestavu triků.
Hodnotí se technické provedení a performance v poměru 70:30.
Za úspěšně provedené elementy jsou kladné body, za chyby nebo ztrátu kontroly jsou body záporné.
Yoyer si připraví jméno skladby, musí být dostupná na YouTube / Spotify.